Header Ads

iBiznesPlan

Jedna licencja i dwie instalacje programu na różnych komputerach

Co pewien czas otrzymuję pytania na temat licencji programu iBiznesPlan lub Analiza SWOT.
"Pytam w kwestii licencji gdyż widzę na fakturze, że jest to licencja jednostanowiskowa. Rozumiem, że jak wrzucę w drugi komputer na tą samą licencję to program też będzie działał?"

W pytaniu zawarte są dwie kwestie:

1. Licencja jednostanowiskowa, a instalacja na więcej niż jednym komputerze 

W pomocy programu można znaleźć akapit Licencja zawierający treść licencji programu, w którym możemy przeczytać:

    "W ramach licencji dopuszczalnym jest dodatkowe zainstalowanie Programu na jednym komputerze Licencjobiorcy. Jednostanowiskowa licencja zezwala na korzystanie z Programu jednocześnie tylko przez jedną osobę"
 

 ... co oznacza, że Licencjobiorca może zainstalować program na dwóch komputerach, z tym, że jednoczesna praca na tych komputerach nie jest dozwolona zgodnie z licencją. Opcja zainstalowania programu na dwóch komputerach umożliwia zainstalowanie programu np: jedna instalacja w pracy, a druga w domu lub w pracy na dwóch komputerach etc.

2. Instalacja programu na komputerach


Licencjobiorca otrzymuje wersję instalacyjną programu (plik setup.exe) zabezpieczoną hasłem instalacyjnym. Korzystając z wersji instalacyjnej i tego samego hasła możemy zainstalować program na komputerze PC z systemem Windows (32 lub 64 bit). 

Oznacza to, że tylko od woli Licencjobiorcy zależy kiedy i na jakim komputerze PC zainstaluje program. Należy jednak pamiętać, że każda kolejna instalacja wiąże się z koniecznością odinstalowania programu z poprzedniego komputera (w ramach dwóch dozwolonych licencją instalacji) ... czyli, jeżeli program zamierzamy instalować na trzecim komputerze, a na dwóch innych komputerach program jest zainstalowany, to w pierwszej kolejności należy odinstalować program z jednego z komputerów.

O ile hasło dla wersji instalacyjnej jest cały czas takie same, to hasło rejestracyjne jest zawsze inne na każdym komputerze. Po każdej nowej instalacji należy przesłać do Licencjodawcy identyfikator na podstawie którego zostanie wygenerowany unikalny kod rejestracyjny. 

Uwaga:
Kod rejestracyjny ulegnie automatycznej zmianie na danym komputerze, jeżeli nastąpi zmiana sprzętowa w komputerze z zainstalowanym programem (rozbudowa komputera, wymiana dysku twardego lub procesora, a nawet w niektórych przypadkach włączenie zewnętrznego dysku twardego lub uruchamianie komputera z zewnętrznego dysku twardego). W przypadku dysków zewnętrznych wystarczy rozłączyć taki dysk z komputerem. W pozostałych przypadkach należy przesłać do Licencjodawcy nowy identyfikator celem wygenerowania kodu rejestracyjnego.

Więcej licencji i bez kodu rejestracyjnego!

Licencjodawca udostępnia możliwość zakupu niewyłącznej licencji wielostanowiskowej programu, bez konieczności uzyskiwania kodu rejestracyjnego przy każdej nowej instalacji programu. Oznacza to, że Licencjobiorca całkowicie uniezależnia instalacje programu na swoich komputerach od konieczności otrzymywania kodów rejestracyjnych. Warunki takiej licencji uzgadniane są indywidualnie oraz oznaczają, że Licencjobiorca może zainstalować program na każdym komputerze, który jest własnością Licencjobiorcy. 

Cena takiej licencji zależy od zadeklarowanej przez Licencjobiorcę liczby komputerów na której będą lub mogą być zainstalowane programy zakupione w ramach niewyłącznej licencji wielostanowiskowej. 

Czy zakup takiej licencji jest możliwy w przypadku zakupu jednej licencji? Tak.

Brak komentarzy