Przejdź do głównej zawartości

Raporty w formacie HTML i PDF

Programy iBiznesPlan oraz Analiza SWOT wyposażone są w edytor tekstu, który umożliwia edytowanie i drukowanie  raportów, które generowane są przez program. Opracowując biznes plan lub analizę SWOT jako wynik końcowy otrzymujemy dokument (raport) z biznes planem lub analizą SWOT. Również wyniki prac cząstkowych, które są składnikami raportu końcowego możemy wygenerować i edytować w edytorze  programu. Dokumenty tworzone w edytorze programu zapisywane są w formacie wewnętrznym programu (pliki z rozszerzeniem rvf).

Format HTML (strona internetowa)


Raporty (dokumenty) z edytora programów iBiznesPlan i Analiza SWOT możemy zapisać w kilku innych formatach. Najbardziej przydatnym formatem jest format strony internetowej (pliki z rozszerzeniem html). W tym celu należy kliknąć na przycisk (Zapisz jako strona html). W wyniku następuje wygenerowanie nowego pliku w formacie strony internetowej HTML, który zawiera treść z pola edytora. W oknie programu wyświetlany jest komunikat z którego możemy dowiedzieć się gdzie został zapisany plik html i jaka jest jego nazwa. Następnie plik zostaje otwarty w oknie domyślnej dla danego komputera przeglądarki internetowej.


Po otwarciu pliku w oknie przeglądarki internetowej możemy plik przeglądać i wydrukować. Ponieważ w powszechnym użyciu jest kilka przeglądarek internetowych dalsze informacje będą odnosiły się do przeglądarki Mozilla Firefox.

W celu przygotowania pliku do wydruku należy wybrać i uruchomić opcje menu głównego przeglądarki Firefox:
  • Widok > Kodowanie tekstu i wybrać: Środkowoeuropejski (Windows), a następnie ...
  • Plik > Podgląd wydruku (formatowanie wydruku). Zaleca się wybranie orientacji poziomej (Ustawieni strony) oraz Skali w zależności od potrzeb.

Format PDF

Korzystając z możliwości jakie daje przeglądarka internetowa Firefox możemy zapisać wygenerowany wcześniej plik formatu HTML jako plik formatu PDF. Aby było to możliwe musimy zainstalować w przeglądarce  Firefox odpowiedni dodatek, który umożliwi przekonwertowanie strony HTML w plik formatu PDF. Jednym z takich dodatków, który możemy zainstalować w przeglądarce jest WebToPDF. Dodatek możemy pobrać ze strony: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/webtopdf/


Zapisz
jako strona
html
Po zainstalowaniu w przeglądarce internetowej dodatku WebToPDF zostaje dodana nowa pozycja do menu kontekstowego przeglądarki. Menu kontekstowe wywołujemy prawym przyciskiem myszy po najechaniu kursorem na pole z treścią strony. Nowa pozycja w menu kontekstowym nosi nazwę WebToPDF. Po kliknięciu na pozycję WebToPDF zostaje aktywowane podmenu. W celu zapisania strony internetowej HTML jako plik PDF wybieramy z podmenu pozycję Save as PDF.W Internecie dostępnych jest wiele dodatków do różnych przeglądarek oraz usług online, które umożliwiają przekonwertowanie strony formatu HTML w plik formatu PDF. W celu wybrania odpowiadającej indywidualnym potrzebom aplikacji zaleca się wyszukanie i wypróbowanie innych dodatków lub usług. W przypadku dodatków do przeglądarek należy wybierać tylko te, które umożliwiają przekonwertowanie plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Konwersja online PDFCROWD
Do konwersji z HTML do PDF polecam również konwerter online PDFCROWD
Plik (raport) należy wyeksportować przy pomocy opcji programu iBiznesPlan do formatu HTML, a następnie załadować plik HTML na stronie PDFCROWD. Po przekonwertowaniu należy zapisać plik PDF na swoim dysku.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Jedna licencja i dwie instalacje programu na różnych komputerach

Co pewien czas otrzymuję pytania na temat licencji programu iBiznesPlan lub Analiza SWOT.
"Pytam w kwestii licencji gdyż widzę na fakturze, że jest to licencja jednostanowiskowa. Rozumiem, że jak wrzucę w drugi komputer na tą samą licencję to program też będzie działał?"
W pytaniu zawarte są dwie kwestie:

1. Licencja jednostanowiskowa, a instalacja na więcej niż jednym komputerze

W pomocy programu można znaleźć akapit Licencja zawierający treść licencji programu, w którym możemy przeczytać:

    "W ramach licencji dopuszczalnym jest dodatkowe zainstalowanie Programu na jednym komputerze Licencjobiorcy. Jednostanowiskowa licencja zezwala na korzystanie z Programu jednocześnie tylko przez jedną osobę"

 ... co oznacza, że Licencjobiorca może zainstalować program na dwóch komputerach, z tym, że jednoczesna praca na tych komputerach nie jest dozwolona zgodnie z licencją. Opcja zainstalowania programu na dwóch komputerach umożliwia zainstalowanie programu np: jedna instalac…

Rejestracja programu iBiznesPlan

Program iBiznesPlan wymaga rejestracji na każdym komputerze, na którym został zainstalowany. W wyniku rejestracja zostają odblokowane wszystkie funkcje i opcje programu. Bez rejestracji program będzie działał, ale część funkcji będzie zablokowana.

Aby dokonać rejestracji programu należy w pierwszej kolejności zainstalować program na swoim komputerze. Następnie uruchamiamy program. W wyniku aktywuje się okno główne programu (poniższe plansze pokazują procedurę rejestracji programu na przykładzie programu iBiznesPlan One):

1. Okno główne programu


2. Z menu głównego programu wybieramy Pomoc > Rejestracja Programu
3. W wyniku aktywuje się okno "Rejestracja iBiznesPlan". W oknie, pod etykietą "Identyfikator komputera", program generuje automatycznie ciąg liczb. Liczby te należy skopiować i przesłać e-mailem do producenta programu na adres bp@and.pl

Alternatywa: można wysłać identyfikator komputera, klikając na przycisk  "Wyślij identyfikator komputera", jeżel…