Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2013

Piszemy biznes plan dla siebie ... czy dla jego odbiorcy?

Wielu inwestorów przygotowując biznes planma na względzie odbiorcę biznes planu i stara się tak opracować ten dokument, aby biznes plan został oceniony pozytywnie. Czy ten czynnik powinien mieć wpływ na zawartość biznes planu ? Zanim odpowiem na to pytanie, poniżej przestawię listę potencjalnych odbiorców biznes planów.

"Kto może być odbiorcą biznes planu ?"
Odpowiedzi na tak postawione pytanie może być wiele, ponieważ biznesplan tworzymy ...

... dla własnych potrzeb aby sprawdzić, czy biznes nam się opłaci,... w ramach obowiązków w firmie, w celu zaprezentowania biznes planu decydentom, ... aby uzyskać kredyt inwestycyjny w banku,... aby pozyskać inwestora zewnętrznego, który razem z nami będzie prowadził biznes,... aby pozyskać środki na inwestycję z funduszu venture capital lub private equity,... aby pozyskać środki z inkubatora przedsiębiorczości, ... aby zachęcić do zainwestowania w nasz biznes anioła biznesu,... aby pozyskać z funduszy europejskich środki na dofinans…