Header Ads

iBiznesPlan

Rejestracja programu iBiznesPlan

Program iBiznesPlan wymaga rejestracji na każdym komputerze, na którym został zainstalowany. W wyniku rejestracja zostają odblokowane wszystkie funkcje i opcje programu. Bez rejestracji program będzie działał, ale część funkcji będzie zablokowana.

Aby dokonać rejestracji programu należy w pierwszej kolejności zainstalować program na swoim komputerze. Następnie uruchamiamy program. W wyniku aktywuje się okno główne programu (poniższe plansze pokazują procedurę rejestracji programu na przykładzie programu iBiznesPlan One):

1. Okno główne programu


2. Z menu głównego programu wybieramy Pomoc > Rejestracja Programu
3. W wyniku aktywuje się okno "Rejestracja iBiznesPlan". W oknie, pod etykietą "Identyfikator komputera", program generuje automatycznie ciąg liczb. Liczby te należy skopiować i przesłać e-mailem do producenta programu na adres bp@and.pl

Alternatywa: można wysłać identyfikator komputera, klikając na przycisk  "Wyślij identyfikator komputera", jeżeli na komputerze zainstalowany jest klient pocztowy. Po kliknięciu na przycisk "Wyślij identyfikator komputera" zostanie automatycznie wygenerowany e-mail, który należy wysłać.4. Licencjodawca po otrzymaniu identyfikatora komputera przesyła do licencjobiorcy e-mail, w którym podane są: numer seryjny programu (są to liczby z hasła instalacyjnego programu) oraz kod rejestracyjny programu. Ciągi znaków należy skopiować z e-maila (Ctrl+C) i wkleić w odpowiednie pola okna "Rejestracja iBiznesPlan" (Ctrl+V).5. Następnie klikamy na przycisk "Rejestracja". Jeżeli rejestracja przebiegnie pomyślnie pojawi się okno z komunikatem: "Rejestracja kompletna. Proszę zamknąć program i uruchomić ponownie"


6. Zamykamy program i uruchamiamy ponownie. W belce statusu programu pojawi się nazwa Licencjobiorcy, co oznacza, że rejestracja przebiegła pomyślnie oraz wszystkie opcje i funkcje programu są dostępne.Brak komentarzy