Header Ads

iBiznesPlan

Program 32-bitowy w środowisku 64-bitowym

Programy 32 bitowe uruchamiają się w środowisku 64 bitowym bez problemu (za wyjątkiem sterowników), ale przy niektórych konfiguracjach systemu Windows możemy napotkać problemy. Można sobie z tym poradzić na kilka sposobów:

Porada nr I - Uruchom jako administrator

1. Najedź kursorem myszy na ikonę programu.
2. Kliknij prawy klawisz myszy - rozwinie się menu
3. Z menu wybierz opcję "Uruchom jako administrator"  

To prawie zawsze działa

Porada nr II - Program AV
 (na przykładzie programu Norton, ale w innych programach postępujemy podobnie, aby wykluczyć pliki i foldery ze skanowania)

1. Uruchom program Norton.
2. Kliknij pozycję Ustawienia.
3. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.
4. Na karcie Skanowanie i zagrożenia obok pozycji Elementy do wykluczenia z wykrywania przez funkcje Auto-Protect, SONAR i Download Intelligence kliknij opcję Konfiguruj [+].
5. W oknie Wykluczenia w czasie rzeczywistym kliknij pozycję Dodaj pliki lub Dodaj foldery.
6. W oknie Dodaj element znajdź plik lub folder i po jego zaznaczeniu kliknij przycisk OK.
7. Kliknij przyciski Zastosuj i OK

źródło: https://support.norton.com/sp/pl/pl/home/current/solutions/v80629965_EndUserProfile_pl_pl

Porada nr III - Symulowanie „starych” wersji Windows za pomocą Hyper-V

"Jeśli korzystamy z wersji pro Windows 10 (64-bit), to można uruchomić Windows 98, XP, Vista i 7 także w osobnym oknie. Robi się to tak: 1. W Panelu sterowania wciskamy Windows + X, a następnie klikamy Programy i Aktywuj lub Dezaktywuj właściwości Windows. Zaznaczamy Hyper-V, klikamy OK i Uruchom ponownie. 2. W programie po lewej kliknąć w Mój komputer i następnie w Nowy > Stwórz wirtualny komputer. Dalej postępować zgodnie z instrukcjami. Ważne: W zależności od symulowanej wersji Windows należy przydzielić wirtualnemu komputerowi między 512 MB (Windows XP) a 2 GB (Windows 7). W końcu mamy dynamiczny dysk twardy. Należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Uruchom. Za pomocą pliku ISO lub płyty DVD można następnie zainstalować pożądaną wersję Windows. Wada tego rozwiązania: Wirtualne środowisko nie obsługuje ani dźwięku, ani USB". (porada pochodzi z poniższego źródła)

źródło: https://www.poradykomputerowe.pl/windows-10/jak-uruchomic-kazdy-program-pod-windows-10.html?cid=K000OG

Porada IV - Tryb Kompatybilności

1. Odnajdź plik wykonywalny programu (w przypadku programu iBiznesPlan to plik ibp.exe)
2. Najedź kursorem myszy na nazwę pliku
3. Kliknij prawy klawisz myszy - rozwinie się menu
4. Z menu wybierz Właściwości. 
5. W zakładce zgodność  "Uruchom program w trybie zgodności" wybierz np Vista. 
6. Kliknij OK i ponownie uruchom program

Brak komentarzy