Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2011

Program do szybkiego opracowania biznes planu iBiznesPlan One

Ponieważ większość osób opracowuje biznes plan sporadycznie, a w wielu przypadkach tego rodzaju dokument wykonywany jest tylko jeden raz, więc wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu  opracowany został program iBiznesPlan One.

Program iBiznesPlan One powstał na bazie programu iBiznesPlan Std.

Z pomocą iBiznesPlan One możemy wykonać kompletny i skuteczny biznes plan dla dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w szybki i łatwy sposób.

Aplikacja służy do wykonania jednego biznes planu. Czas jaki jest niezbędny na opracowanie jednego biznes planu jest stosunkowo krótki, więc aplikacja oferowana jest na licencji czasowej, W ten sposób cena za jednostanowiskową instalacje programu może być konkurencyjna.

Program charakteryzują następujące elementy, które nie występują w wersji iBiznesPlan Std:
przy pomocy programu można wykonać jeden biznes plan (oczywiście w trakcie opracowywania biznes planu można dokonywać w nim dowolnych modyfikacji),licencja na korzystanie z programu ogran…

Szybko, łatwo i skutecznie to iBiznesPlan

Biznes plan to tego rodzaju dokument, który opracowywany jest sporadycznie. Impulsem do powstania większości biznes planów jest aktualna potrzeba związana z nowym pomysłem biznesowym. Biznes plan tworzony jest przez inwestora w celu sprawdzenia własnego pomysłu biznesowego, ale w zdecydowanej większości przypadków biznes plan opracowany jest ze względu na formalne wymogi instytucji do których inwestor zwraca się o wsparcie finansowe (pożyczka, kredyt czy dotacja).

Zwykle w przypadku, gdy inwestor napotyka na formalny wymóg przedstawienia biznes planu mamy do czynienia z dwoma problemami:
czasem ... zbyt mało czasu na opracowanie,"nigdy tego nie robiłem" ... inwestor posiada tylko ogólną wiedzę na temat w jaki sposób stworzyć biznes plan i co powinno się w nim znajdować.  W takim przypadku można sięgnąć po pomoc specjalisty. Takim specjalistą jest program iBiznesPlan. Przy pomocy programu iBiznesPlan:
opracujemy kompletny biznes plan w ciągu kilku godzin  ... uporamy się z cza…

iBiznesPlan to specjalista ds. biznes planu

Od prawie roku istnieje blog Biznes Plan, który miał być blogiem programu iBiznesPlan. Jednak losy tego bloga potoczyły się w innym kierunku. Obecnie tematyka bloga Biznes Plan, to przede wszystkim ogólne informacje związane z planowaniem biznesowym oraz komentarze dotyczące otoczenia biznesu i nowych technologii.

Ponieważ programy z serii iBiznesPlan rozwijane są i uaktualniane, to powstała potrzeba stworzenia bloga, który będzie wyłącznie poświęcony programowi iBiznesPlan. Oczywiście tak, jak dotychczas aktualni licencjobiorcy programu, jak i potencjalni nabywcy znajdą wyczerpujące i aktualne informacje na temat programu na stronie programu iBiznesPlan.

Na blogu iBiznesPlan będą publikowane:
informacje dotyczące aktualnych prac nad programem, informacje o przyszłych zamierzeniach rozwojowych,przykładowe wydruki z programu,przykładowe biznes plany i analizy,porady i wskazówki dotyczące zastosowań programu,odpowiedzi na różne pytania związane z wykorzystaniem programu,