Header Ads

iBiznesPlan

Szybko, łatwo i skutecznie to iBiznesPlan

Biznes plan to tego rodzaju dokument, który opracowywany jest sporadycznie. Impulsem do powstania większości biznes planów jest aktualna potrzeba związana z nowym pomysłem biznesowym. Biznes plan tworzony jest przez inwestora w celu sprawdzenia własnego pomysłu biznesowego, ale w zdecydowanej większości przypadków biznes plan opracowany jest ze względu na formalne wymogi instytucji do których inwestor zwraca się o wsparcie finansowe (pożyczka, kredyt czy dotacja).

Zwykle w przypadku, gdy inwestor napotyka na formalny wymóg przedstawienia biznes planu mamy do czynienia z dwoma problemami:
  • czasem ... zbyt mało czasu na opracowanie,
  • "nigdy tego nie robiłem" ... inwestor posiada tylko ogólną wiedzę na temat w jaki sposób stworzyć biznes plan i co powinno się w nim znajdować. 
W takim przypadku można sięgnąć po pomoc specjalisty. Takim specjalistą jest program iBiznesPlan. Przy pomocy programu iBiznesPlan:
  • opracujemy kompletny biznes plan w ciągu kilku godzin  
  • ... uporamy się z czasem !
  • program ma zaimplementowany szablon, który zawiera wszystkie elementy biznes planu. 
  • ... program sam skonstruuje kompletny szablon biznes planu, więc wiemy już jak opracować biznes plan !
  • użytkownik wprowadza do programu tylko informacje dotyczące swojej inwestycji, sprzedaży i kosztów oraz podstawowe informacje o finansowaniu. Program ma zaimplementowane szablony z predefiniowaną treścią. Wystarczy tą treść tylko dostosować do swoich potrzeb. 
  • ... program do minimum ogranicza rolę inwestora na etapie wpisywania właściwej treści dotyczącej konkretnego przedsięwzięcia biznesowego !
Specjalista iBiznesPlan umożliwia nie tylko wykonanie prostego biznes planu, ale również możemy przy jego pomocy opracować bardzo zaawansowane biznes plany.

Brak komentarzy