Przejdź do głównej zawartości

Program do szybkiego opracowania biznes planu iBiznesPlan One

Ponieważ większość osób opracowuje biznes plan sporadycznie, a w wielu przypadkach tego rodzaju dokument wykonywany jest tylko jeden raz, więc wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu  opracowany został program iBiznesPlan One.

Program iBiznesPlan One powstał na bazie programu iBiznesPlan Std.

Z pomocą iBiznesPlan One możemy wykonać kompletny i skuteczny biznes plan dla dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w szybki i łatwy sposób.

Aplikacja służy do wykonania jednego biznes planu. Czas jaki jest niezbędny na opracowanie jednego biznes planu jest stosunkowo krótki, więc aplikacja oferowana jest na licencji czasowej, W ten sposób cena za jednostanowiskową instalacje programu może być konkurencyjna.

Program charakteryzują następujące elementy, które nie występują w wersji iBiznesPlan Std:
  • przy pomocy programu można wykonać jeden biznes plan (oczywiście w trakcie opracowywania biznes planu można dokonywać w nim dowolnych modyfikacji),
  • licencja na korzystanie z programu ograniczona została do jednego licencjobiorcy,
  • licencja ograniczona jest czasowo do 15 lub 30 dni od dnia przesłania programu do skrzynki e-mail licencjobiorcy,
  • program można nabyć tylko z dostawą do skrzynki email (konieczne ze względu na czasowe ograniczenia licencji)
  • w trakcie uruchamiania aplikacji komputer, na którym zainstalowany jest program musi mieć aktywne połączenie z siecią Internet (konieczne do sprawdzania aktualności licencji).
Cena za jednostanowiskową licencję program iBiznesPlan One została ustalona na 49 zł za licencję 15 dniową i 75 zł za licencję 30 dniową.

Formularz Zamówienia na Program iBiznesPlan One

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Raporty w formacie HTML i PDF

Programy iBiznesPlan oraz Analiza SWOT wyposażone są w edytor tekstu, który umożliwia edytowanie i drukowanie  raportów, które generowane są przez program. Opracowując biznes plan lub analizę SWOT jako wynik końcowy otrzymujemy dokument (raport) z biznes planem lub analizą SWOT. Również wyniki prac cząstkowych, które są składnikami raportu końcowego możemy wygenerować i edytować w edytorze  programu. Dokumenty tworzone w edytorze programu zapisywane są w formacie wewnętrznym programu (pliki z rozszerzeniem rvf).

Format HTML (strona internetowa)
Raporty (dokumenty) z edytora programów iBiznesPlan i Analiza SWOT możemy zapisać w kilku innych formatach. Najbardziej przydatnym formatem jest format strony internetowej (pliki z rozszerzeniem html). W tym celu należy kliknąć na przycisk (Zapisz jako strona html). W wyniku następuje wygenerowanie nowego pliku w formacie strony internetowej HTML, który zawiera treść z pola edytora. W oknie programu wyświetlany jest komunikat z którego możemy do…

Jedna licencja i dwie instalacje programu na różnych komputerach

Co pewien czas otrzymuję pytania na temat licencji programu iBiznesPlan lub Analiza SWOT.
"Pytam w kwestii licencji gdyż widzę na fakturze, że jest to licencja jednostanowiskowa. Rozumiem, że jak wrzucę w drugi komputer na tą samą licencję to program też będzie działał?"
W pytaniu zawarte są dwie kwestie:

1. Licencja jednostanowiskowa, a instalacja na więcej niż jednym komputerze

W pomocy programu można znaleźć akapit Licencja zawierający treść licencji programu, w którym możemy przeczytać:

    "W ramach licencji dopuszczalnym jest dodatkowe zainstalowanie Programu na jednym komputerze Licencjobiorcy. Jednostanowiskowa licencja zezwala na korzystanie z Programu jednocześnie tylko przez jedną osobę"

 ... co oznacza, że Licencjobiorca może zainstalować program na dwóch komputerach, z tym, że jednoczesna praca na tych komputerach nie jest dozwolona zgodnie z licencją. Opcja zainstalowania programu na dwóch komputerach umożliwia zainstalowanie programu np: jedna instalac…

Rejestracja programu iBiznesPlan

Program iBiznesPlan wymaga rejestracji na każdym komputerze, na którym został zainstalowany. W wyniku rejestracja zostają odblokowane wszystkie funkcje i opcje programu. Bez rejestracji program będzie działał, ale część funkcji będzie zablokowana.

Aby dokonać rejestracji programu należy w pierwszej kolejności zainstalować program na swoim komputerze. Następnie uruchamiamy program. W wyniku aktywuje się okno główne programu (poniższe plansze pokazują procedurę rejestracji programu na przykładzie programu iBiznesPlan One):

1. Okno główne programu


2. Z menu głównego programu wybieramy Pomoc > Rejestracja Programu
3. W wyniku aktywuje się okno "Rejestracja iBiznesPlan". W oknie, pod etykietą "Identyfikator komputera", program generuje automatycznie ciąg liczb. Liczby te należy skopiować i przesłać e-mailem do producenta programu na adres bp@and.pl

Alternatywa: można wysłać identyfikator komputera, klikając na przycisk  "Wyślij identyfikator komputera", jeżel…