Header Ads

iBiznesPlan

Program do szybkiego opracowania biznes planu iBiznesPlan One

Ponieważ większość osób opracowuje biznes plan sporadycznie, a w wielu przypadkach tego rodzaju dokument wykonywany jest tylko jeden raz, więc wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu  opracowany został program iBiznesPlan One.


Program iBiznesPlan One powstał na bazie programu iBiznesPlan Std.

Z pomocą iBiznesPlan One możemy wykonać kompletny i skuteczny biznes plan dla dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w szybki i łatwy sposób.

Aplikacja służy do wykonania jednego biznes planu. Czas jaki jest niezbędny na opracowanie jednego biznes planu jest stosunkowo krótki, więc aplikacja oferowana jest na licencji czasowej, W ten sposób cena za jednostanowiskową instalacje programu może być konkurencyjna.

Program charakteryzują następujące elementy, które nie występują w wersji iBiznesPlan Std:
  • przy pomocy programu można wykonać jeden biznes plan (oczywiście w trakcie opracowywania biznes planu można dokonywać w nim dowolnych modyfikacji),
  • licencja na korzystanie z programu ograniczona została do jednego licencjobiorcy,
  • licencja ograniczona jest czasowo do 15 lub 30 dni od dnia przesłania programu do skrzynki e-mail licencjobiorcy,
  • program można nabyć tylko z dostawą do skrzynki email (konieczne ze względu na czasowe ograniczenia licencji)
  • w trakcie uruchamiania aplikacji komputer, na którym zainstalowany jest program musi mieć aktywne połączenie z siecią Internet (konieczne do sprawdzania aktualności licencji).
Cena za jednostanowiskową licencję program iBiznesPlan One została ustalona na 49 zł za licencję 15 dniową i 75 zł za licencję 30 dniową.

Brak komentarzy