Header Ads

iBiznesPlan

iBiznesPlan to skuteczne narzędzie wspomagające opracowanie biznes planu

Pod domeną ibiznesplan.waw.pl działa portal związany z generatorem wspomagającym opracowywanie biznes planu. 

iBiznesPlan to generator kompletnego biznesplanu dla dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

Program należy do najstarszych aplikacji dostępnych na rynku. Pierwsza wersja programu ukazała się w 1996 roku. Od tego czasu program był wielokrotnie aktualizowany. 

 

iBiznesPlan dostępny jest w kilku odmianach. Program iBiznesPlan pomoże Ci napisać biznes plan w prosty i skuteczny sposób. Aplikacja użytkowana jest przez firmy zawodowo zajmujące się sporządzaniem biznes planów na zlecenie, przez małe i duże firmy, które wykonują biznes plany dla własnych potrzeb i w celu przedłożenia ich w banku. Program użytkowany jest również przez osoby indywidualne, które muszą opracować biznes plan jednorazowo lub okazjonalnie w różnych odstępach czasu. 

Analizy wykonane przy pomocy programu są zgodne z polską ustawą o rachunkowości.


Według informacji otrzymanych od klientów biznes plany opracowane przy pomocy aplikacji iBiznesPlan głównie przedkładane są w bankach w celu otrzymania kredytu inwestycyjnego. Tego rodzaju informacje są poufne, ale z informacji, które posiadam skuteczność aplikacji o kredyt jest bardzo wysoka, gdy klient wspomaga swój wniosek  opracowaniem wykonanym przy pomocy programu iBiznesPlan

Brak komentarzy